สำหรับ Mitsubishi CNC Drive Unit

Servo Drive Model : MDS-C1-V1-45 , MDS-C1-V2-4535 , MDS-C1-V2-4545, MDS-D-V2-160160 etc
Spindle Drive Model : MDS-C1-SP(H)-150

Alarm #32,#51 on cnc screen