หลังจากที่ผมพยายามอ่านและความเข้าใจการใช้งาน สเปก และ ความสามารถทั่วไปของสายไฟเยอรมัน UNITRONIC LIYCY , LiYCY , LIYY , LIYCY-JZ แล้วนั้น ก็จะมีหนึ่งสิ่งที่สามารถเจอได้บ่อยๆในการอธิบายลักษณะการใช้งานของสายใน Datasheet ของทุกๆ สาย คือ มาตราฐานต่างๆ ที่จะควบคุมการผลิตสายให้เป็นไปตามลักษณะเดียวกัน ซึ่งจะมีค่อนข้างเยอะเลยที่เดียวสำหรับการผลิตสายหนึ่งๆ แต่ที่จะเห็นบ่อยๆ คือ มาตราฐาน DIN ตามรูปด้านล่าง

แล้ว DIN 47100 คือมาตราฐานของอะไร ?

DIN 47100  เป็นมาตราฐานโค้ดสีสำหรับสายส่งสัญญานต่างๆในระบบโทรคมนาคม ซึ่งสายไฟสีต่างๆจะระบุลำดับที่ของสีมันเอง ดังนี้

ซึ่งจากการดูจากมาตราฐานนี้จะเห็นว่ามีการระบุสีตาม Contact ต่างๆ ไว้เลย สมมุติมีการนำสาย LIYCY ที่มีหลายๆสีมาต่อเข้ากับ Terminals ต่างๆ จำเป็นอย่างมากที่ต้องเข้าสีและ Terminal ให้ตรงกันเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันของผู้ใช้งาน

แต่จริงๆ แล้วมาตราฐานนี้มีระบุมากถึง 60 เส้น / สี เลยทีเดียว ผู้ใช้งานสาย LIYCY ที่จำเป็นที่จะต้องการมตราฐานที่สูงๆควรระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับ

Source : https://en.wikipedia.org/wiki/DIN_47100