จำหน่ายสายไฟทีนำเข้าจากเยอรมันทุกชนิด

สายไฟใช้งานพิเศษ สายไฟสเปกพิเศษ สายควบคุม สายเมนเดินต่อจากหม้อแปลง สายฝังดิน สายร้อยท่อ และอีกๆอีกหลากหลายชนิดของสายไฟ ซึ่งล้วนแล้วที่จะต้องมีการควบคุมสเปกและมาตราฐานอย่างเคร่งครัดถ้าต้องการที่จะใช้งานสายไฟชนิดนั้นๆให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งควรระวังเป็นอย่างมากถ้าจะใช้งานสายไฟ เพราะถ้าใช้งานสายผิดประเภทนั้นแล้ว ความเสียหายที่ตามมาย่อมส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงก็เป็นได้

เนื่องจากลักษณะการใช้งานของสายไฟที่ค่อนข้างแตกต่างกัน ที่ระดับความปลอดภัยที่ต่างๆกัน ทำให้สายส่วนใหญ่ที่ใช้งานบ่อยๆอาจจะจำแนกได้ตามประเภทดังนี้

ชื่อสายไฟ การนำไปใช้งาน
1. สายไฟ JZ500 , OPVC-JZ , FLEX-JZ

2. สายไฟ LiYCY (สายไฟควบคุมมีชิลล์-ขนาดเล็ก)

3. สายไฟ H05VK , H07VK

4. สายไฟ LiYCY -JZ (สายไฟควบคุมมีชิลล์-ขนาดใหญ่)

5. สายไฟ  LiYY

ใช้ลากสายระบบควบคุม , เชื่อมต่อสายเพาเวอร์

ใช้เชื่อมต่อสัญญานในระบบควบคุม

ใช้สำหรับเชื่อมสัญญานและระบบไฟฟ้าตู้ควบคุม

ใช้เชื่อมต่อสัญญานในระบบควบคุม

ใช้เชื่อมต่อสัญญานในระบบควบคุม

** อ้างอิงการเรียกชื่อสายจาก ฺBCC (Revision 03)

จากตารางด้านบนจะเห็นว่าชนิดของสายมีค่อนข้างหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดก็ใช้งานในสถานที่ที่แตกต่างกัน บางชนิดเหมาะกับการใช้งานในเครื่องจักร บางชนิดร้อยท่อได้ บางชนิดต้องติดตั้งในรางชนิดปิดเท่านั้น ซึ่งนั่นล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลทางเทคนิคที่อ้างอิงจากผลกระทบและความปลอดภัยเป็นหลัก ซึ่งควรได้รับแนะนำเป็นอย่างมากในการใช้งาน