สายไฟ สายควบคุม สายเมน

สายไฟราคาถูก สายไฟคุณภาพดี

จำหน่ายสายไฟทุกชนิด ทุกขนาด

สายไฟ สายควบคุม สายเมนเดินต่อจากหม้อแปลง สายฝังดิน สายร้อยท่อ และอีกๆอีกหลากหลายชนิดของสายไฟ ซึ่งล้วนแล้วที่จะต้องมีการควบคุมสเปกและมาตราฐานอย่างเคร่งครัดถ้าต้องการที่จะใช้งานสายไฟชนิดนั้นๆให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งควรระวังเป็นอย่างมากถ้าจะใช้งานสายไฟ เพราะถ้าใช้งานสายผิดประเภทนั้นแล้ว ความเสียหายที่ตามมาย่อมส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงก็เป็นได้

สืบเนื่องจากลักษณะการใช้งานของสายไฟที่ค่อนข้างแตกต่างกัน ที่ระดับความปลอดภัยที่ต่างๆกัน ทำให้สายส่วนใหญ่ที่ใช้งานบ่อยๆอาจจะจำแนกได้ตามประเภทดังนี้

ชื่อสายไฟ

ชื่อสายไฟ

450/750v 70°C IEC01 (THW)

300/500 V 70°C IEC 06 (VSF)

300/500 V 70°C VAF

450/750 V 70°C NYY

450/750 V 70°C VCT

0.6/1 kV CV

600V CVV

750V  70°C THW-A

300/500 V 70°C IEC 05 (IV)

300/500 V 70°C IEC 10

300/500 V 70°C VAF-G

450/750 V 70°C NYY-G

450/750 V 70°C VCT-G

FR-0.6/1 kV CV , FD-0.6/1 kV CV

600V CVV-S

** อ้างอิงการเรียกชื่อสายจาก ฺBCC (Revision 03)

จากตารางด้านบนจะเห็นว่าชนิดของสายมีค่อนข้างหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดก็ใช้งานในสถานที่ที่แตกต่างกัน บางชนิดฝังดินได้ บางชนิดร้อยท่อได้ บางชนิดต้องติดตั้งในรางชนิดปิดเท่านั้น ซึ่งนั่นล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลทางเทคนิคที่อ้างอิงจากผลกระทบและความปลอดภัยเป็นหลัก

[%