สำหรับ Mitsubishi CNC Drive Unit

Servo Drive Model : MDS-C1-V1-70 , MDS-C1-V2-7045 , MDS-C1-V2-7070, etc
Spindle Drive Model : MDS-C1-SP(H)-185

Alarm #32,#51 on cnc screen