งานเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์เครื่องฉีดพลาสติก

งานเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์รุ่น 3G3JZ ของออมร่อนที่ใช้งานร่วมกับ PLC  ซึ่งเมื่อสั่งเกตุดูจาก Control Terminal แล้วนั้นจะเห็นว่าตัวอินเวอร์เตอร์จะสั่งการเปิด ปิดทาง Terminal S1 และปรับความเร็วโดยการใช้  Analog 0-10 Vdc  ที่ Terminal A1 ซึ่งรับค่ามาจาก PLC (Analog output Module) เป็นส่วนควบคุมอีกที ซึ่งจะมีพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องดังรายละเอียดด้านล่าง ( Chapter 5 Basic Operation – USER’S MANUAL Intelligent Easy-to-use Inverter SYSDRIVE 3G3JZ Series)

n0.02  : Parameter Write-prohibit Selection/Parameter Initialization  ~
n2.01  : Operation Command Selection ~
n4.04 : Multi-function Input 1/2 Function (input terminal S1/S2) Selection
n2.00 : Selecting Frequency Command