บริการทางด้านการขายและการติดตั้ง

ทางเรายินดีให้บริการเกี่ยวกับการจัดหาอินเวอร์เตอร์ (Inverter)  การให้คำปรึกษาในการติดตั้ง การใช้งานในการประยุกต์งานรูปแบบต่างๆ (Application)ตามความสามารถของอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ซึ่งสามารถระบุจำแนกประเภทของการประยุกต์ใช้งานได้ตามลักษณะของโหลด (Load) ดังรายละเอียดที่ตามมาด้านล่าง
1. เครน (Cranes)
2. เครื่องขึ้นรูปพลาสติก (Extrudes)
3. เครื่องทอ (Spinning machine)
4. ปั้มและพัดลม (Pumps & Fans)
5. หม้อปั่น (Centrifuge)
6. เครื่องผสม (Mixers)
7. ระบบสายพานลำเลียง (Convener)
8. Roller Tables
รวมไปถึงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยต่างๆในการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ (Inverter) เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ลูกค้าตั้งเป้าหมายไว้

มอเตอร์ (Motor)สำหรับขับโหลดแบบต่างๆ

บริการจัดหามอเตอร์ (Motor) เพื่อเป็นต้นกำลังหลักในการขับโหลด (load)รูปแบบต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมไปถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้
อินเวอร์เตอร์ (Inverter)กับมอเตอร์ เทคนิค วิธีการต่างๆในเชิงลึกทางเรายินดีให้คำปรึกษาอย่างสุดความสามารถครับ

มอเตอร์ (Motor) ที่ใช้กับอินเวอร์เตอร์ (Inverter) จะใช้เป็นมอเตอร์อุตสาหกรรม(Three Phase Induction Motor & Single Phase Induction Motor) ทางเรา
ยินดีจัดหาเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของลุกค้า ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านคุณภาพและทางด้านราคา ยินดีในการให้การบริการครับ

การออกแบบตู้ไฟฟ้า และการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆในการประกอบตู้ไฟสำหรับงานอินเวอร์เตอร์ (Inverter)

ในการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ (Inverter) จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการควบคุมกำลังไฟหลักที่จะต่อเข้าให้กับอินเวอร์เตอร์ (Inverter)อุปกรณ์ที่ใช้หลักๆ ต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพอย่างมากเพื่อป้องกันความเสียหายทางด้านไฟฟ้า ทั้งจากแหล่งจ่ายไปสู่อินเวอร์เตอร์ (Inverter)หรือการกระทำย้อนกลับจากตัวอินเวอร์เตอร์ (Inverter) เอง ซึ่งความเสียหายอาจจะประเมินค่าไม่ได้ถ้าหากไม่มีการป้องกันไว้เป็นอย่างดีตั้งแต่เริ่มแรกในการติดตั้ง

โดยส่วนมากแล้วอุปกรณ์หลักที่จำเป็นเป็นอย่างมากเพื่อป้องกันความเสียหายทางด้านไฟฟ้าก็จะมีรายละเอียดตามรายการที่ตามมาครับ
1. ตู้ไฟฟ้า
2. สายไฟ
3. เบรคเก้อร์(Barker)
4. หลอดไฟ แสดงผล
5. อุปกรณ์ช่วยในการติดตั้งอื่นๆ
ทางเรายินดีจัดหาสินค้าคุณภาพดีและราคาถูกครับ

บริการของเรารวมไปถึงการออกแบบตู้ไฟฟ้า การออกแบบอุปกรณ์หลักในตู้เพื่อให้เป็นไปตามขนาดของกระแสที่ต้องการใช้กับอินเวอร์เตอร์ (Inverter) บริการของเรารวมไปถึงการประกอบตู้ไฟฟ้า ทางเราก็สามารถจัดทำให้กับลูกค้าได้ครับ