จำหน่ายสายไฟ LIYCY สำหรับการใช้งานในกระบวบการควบคุมต่างๆ มีให้เลือกหลายขนาดแล้วแต่ความจำเป็นของลักษณะงาน

 • สายไฟ ELITRONIC®-CY LIYCY 2x1.5

  สายชิลล์สัญญานอิเล็กทรอนิกส์ / สายส่งสัญญาน

  การประยุกต์ใช้งาน

  สายสัญญานสำหรับส่งผ่านข้อมูล , เพื่อการควบคุมและส่งสัญญานทางระบบไฟฟ้าให้ดีที่สุด

  สเปก

  • ทดสอบที่แรงดัน 4kV
  • มีความสามารถในการต้านทานกรดที่สูง และสามารถป้องกันน้ำมันได้บางชนิด

  หมายเหตุ

  • ได้รับการยอมรับ RoHS
  • ได้รับการยอมรับ 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive") CE
  • LABS-/silicone-free (during production)
  • แนะนำสำหรับการใช้งงานกับระบบที่มีสัญญานระบบกวน
 • สายไฟ ELITRONIC®-CY LIYCY 2x1.5

  สายชิลล์สัญญานอิเล็กทรอนิกส์ / สายส่งสัญญาน

  การประยุกต์ใช้งาน

  สายสัญญานสำหรับส่งผ่านข้อมูล , เพื่อการควบคุมและส่งสัญญานทางระบบไฟฟ้าให้ดีที่สุด

  สเปก

  • ทดสอบที่แรงดัน 4kV
  • มีความสามารถในการต้านทานกรดที่สูง และสามารถป้องกันน้ำมันได้บางชนิด

  หมายเหตุ

  • ได้รับการยอมรับ RoHS
  • ได้รับการยอมรับ 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive") CE
  • LABS-/silicone-free (during production)
  • แนะนำสำหรับการใช้งงานกับระบบที่มีสัญญานระบบกวน
 • สายไฟ ELITRONIC®-CY LIYCY 7x1.0

  สายชิลล์สัญญานอิเล็กทรอนิกส์ / สายส่งสัญญาน

  การประยุกต์ใช้งาน

  สายสัญญานสำหรับส่งผ่านข้อมูล , เพื่อการควบคุมและส่งสัญญานทางระบบไฟฟ้าให้ดีที่สุด

  สเปก

  • ทดสอบที่แรงดัน 4kV
  • มีความสามารถในการต้านทานกรดที่สูง และสามารถป้องกันน้ำมันได้บางชนิด

  หมายเหตุ

  • ได้รับการยอมรับ RoHS
  • ได้รับการยอมรับ 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive") CE
  • LABS-/silicone-free (during production)
  • แนะนำสำหรับการใช้งงานกับระบบที่มีสัญญานระบบกวน
 • สายไฟ ELITRONIC®-CY LIYCY 2x1.0

  สายชิลล์สัญญานอิเล็กทรอนิกส์ / สายส่งสัญญาน

  การประยุกต์ใช้งาน

  สายสัญญานสำหรับส่งผ่านข้อมูล , เพื่อการควบคุมและส่งสัญญานทางระบบไฟฟ้าให้ดีที่สุด

  สเปก

  • ทดสอบที่แรงดัน 4kV
  • มีความสามารถในการต้านทานกรดที่สูง และสามารถป้องกันน้ำมันได้บางชนิด

  หมายเหตุ

  • ได้รับการยอมรับ RoHS
  • ได้รับการยอมรับ 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive") CE
  • LABS-/silicone-free (during production)
  • แนะนำสำหรับการใช้งงานกับระบบที่มีสัญญานระบบกวน
 • สายไฟ ELITRONIC®-CY LIYCY 10x0.75

  สายชิลล์สัญญานอิเล็กทรอนิกส์ / สายส่งสัญญาน

  การประยุกต์ใช้งาน

  สายสัญญานสำหรับส่งผ่านข้อมูล , เพื่อการควบคุมและส่งสัญญานทางระบบไฟฟ้าให้ดีที่สุด

  สเปก

  • ทดสอบที่แรงดัน 4kV
  • มีความสามารถในการต้านทานกรดที่สูง และสามารถป้องกันน้ำมันได้บางชนิด

  หมายเหตุ

  • ได้รับการยอมรับ RoHS
  • ได้รับการยอมรับ 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive") CE
  • LABS-/silicone-free (during production)
  • แนะนำสำหรับการใช้งงานกับระบบที่มีสัญญานระบบกวน

Title

Go to Top