อาการด้านล่างคือหมายเลขของการเสียและ สาเหตุของการเสียของ CNC ที่ใช้ Controller ของ Mitsubishi Electric (M500,M60,M600,M70,M700,M80,M800) ในการควบคุม ส่วนของเพาเวอร์ซัพพลายของ CNC Mitsubishi  คืออะไร มีหน้าที่ยังไงในการใช้งานเครื่อง CNC นั้นขออธิบายในบทความถัดไปนะครับ

Power supply alarm

No Alarm Name Alarm Detail
60 Instantaneous power failure A drop in the 24VDC power was detected.
61 Power module over current The power module’s overcurrent protection function activated.
62 Frequency error The input power frequency exceeded the specified range.
63 Auxiliary regeneration error The auxiliary regenerative transistor is still ON.
65 Rush relay error The rush resistance short-circuit relay does not turn ON.
67 Phase failure There is a phase failure in the input power.
68 Watch dog The system is not operating normally.
69 Ground fault The motor power cable is contacting FG (ground).
6A External contactor melting The external contactor’s contact has melted.
6B Rush relay melted The rush resistance short-circuit relay does not turn OFF.
6C Main circuit error An abnormality was detected in the main circuit capacitor’s charging
6D Parameter error The power supply unit’s capacity is not appropriate for the regenerative resistor type set with the parameters.
6E Memory error An error was detected in the internal memory.
6F Power supply error The power supply is not connected, or an error was detected in the The power supply is not connected, or an error was detected in the power supply’s A/D converter. This is detected simultaneously if another power supply alarm occurs.
71 Instantaneous power failure/ external emergency stop  An instantaneous power failure occurred.
73 Over-regeneration The over-regeneration detection level exceeded 100%. The The over-regeneration detection level exceeded 100%. The regenerative resistor is in the overload state.
74 Regenerative resistor overheat The temperature protection function in the regenerative resistor activated.
75 Overvoltage The main circuit PN bus voltage exceeded the tolerable value.
76 76 External emergency stop setting error The rotary switch setting for the external emergency stop does not match the parameter setting.
77 Power module overheat  The power module’s temperature protection function activated.
7F Power reboot request A mismatch in the program mode selection was detected. Turn the drive unit power ON again.
88 Watch dog The system is not operating normally.
89 Detector converter unit 2 connection error  communication with the MDS-B-PJEX was not possible.With the servo, an error was detected in the connection with the analog output linear scale for the MDS-B-HR unit. With the spindle, initial
8A Encoder converter unit 2 communication error With the servo, an error was detected in the communication with the serial output linear scale for the MDS-B-HR unit. With the spindle, an error was detected in the communication with the MDS-B-PJEX.
8B Encoder converter unit 2 automatic adjustment error An abnormal signal from the PLG was detected during automatic adjustment of the PLG.
8C Encoder converter unit 2 judgment error A detector type not within the specifications was detected with the MDS-B-PJEX.
8D Encoder converter unit 2 CPU error With the servo With the servo, a CPU error was detected with the MDS-B-HR unit. With the spindle, a CPU error was detected with the MDS-B-PJEX unit.
8E Encoder converter unit 2 data error  A data error was detected with the MDS-B-HR unit.
(Note 1) If a power supply alarm (60 to 77) occurs, all servos will stop with the dynamic brakes, and all spindles will be stop with the
coast to a stop.
(Note 2) “b”, “C” and “d” displayed on the power supply unit’s LED as a solid light (not flickering) do not indicate an alarm.
(Note 3) Motor stopping method applied when self-axis drive unit alarm occurs is indicated in SV for servo and in SP for spindle.