การควบคุมปั้มน้ำ

/Tag: การควบคุมปั้มน้ำ

อินเวอร์เตอร์และการควบคุมที่ใช้ฟังก์ชั่น PID

PID Controller คืออะไร ทำงานยังไง PID Controller เป็นหลักการในการจัดการระบบแบบวงปิดทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ระบบกลับเข้าสู่สภาวะที่ผู้ควบคุมต้องการให้ดีที่สุด [...]

By |2018-07-04T14:28:31+07:00June 26th, 2018|Inverter, Motor Drive|0 Comments