Overload Relays

เหมาะสำหรับการใช้กับ inverter ทุกยี่ห้อ
LR9 Electronic Protection Relays มีให้เลือกสำหรับเมอเตอร์หลายพิกัด (ตั้งแต่ 45 kW ~ 250 kW)