สำหรับ Mitsubishi CNC Drive Unit

Servo Drive Model : MDS-C1-V1-90
Spindle Drive Model : MDS-C1-SP(H)-300

Alarm #32,#51 on cnc screen