สำหรับ Mitsubishi CNC Drive Unit

Servo Drive Model : MDS-B-SVJ2-20,MR-J2-350CT, etc
Spindle Drive Model : MDS-B-SPJ2(X)-37

Alarm #32,#51 #10 on cnc screen