สำหรับ Mitsubishi CNC Drive Unit

Servo Drive Model : MDS-B-SVJ2-10,MR-J2-200CT, etc
Spindle Drive Model : MDS-B-SPJ2(X)-15, MDS-B-SPJ2(X)-22,

Alarm #32,#51 #10 on cnc screen