3 เฟส 11KW/15HP 380-460 VAC กระแสไหลต่อเนื่อง 23.5 A

ATV610 เป็นอินเวอร์เตอร์รุ่นประหยัดที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ สามเฟส 380…460 V ใช้กับมอเตอร์เหนี่ยวนำพิกัดตั้งแต่ 0.75 kW/1 HP จนถึง 160 kW/216HP.

Altivar Easy 610 drive มีแอพพลิเคชั่นที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานกับโหลดพวกแปรผันทั่วไป ดังเช่น:

1. งานควบคุมพัดลม
2. การควบคุมปั้ม
3. ควบคุม Compressor
4. สายพานลำเลียงขนาดใหญ่