สายไฟ OPVC-JZ , JZ500 , GLOBALFLEX-JZ , CLASSIC 110

สายไฟพาวเวอร์/คอนโทรล แบบอ่อน สายสีน้ำตาลชนิดหลายแกน มีสายดิน(Ground) 1 เส้น (เขียว/เหลือง)

การประยุกต์ใช้งาน

สายไฟเพาเวอร์ , สายไฟควบคุมและต่อสัญญานต่างๆ สำหรับงานที่ไม่เคลื่อนไหวและไม่เคลื่อนไหว สามารถใช้งานได้ในพื้นที่แห้งหรือพื้นที่อับชื้น ไม่สามารถใช้งานที่ได้รับแสงอาทิตย์โดยตรง ไม่สามารถฝังใต้ดินได้ ปกติจะเห็นใช้ในการสร้างเครื่องจักรเป็นหลัก

สเปก

  • ทดสอบที่แรงดัน 4kV
  • มีความสามารถในการต้านทานกรดที่สูง และสามารถป้องกันน้ำมันได้บางชนิด

หมายเหตุ

  • ได้รับการยอมรับ RoHS
  • ได้รับการยอมรับ 2014/35/EU-Guideline (“Low-Voltage Directive”) CE
  • LABS-/silicone-free (during production)
  • special versions, other dimensions, core and jacket colours according to your specifications on request