อินเวอร์เตอร์มิตซูบิชิ

/อินเวอร์เตอร์มิตซูบิชิ
  • CA1941H01 พัดลม 24VDC ขนาด 8 cm. ทนน้ำมัน ใช้กับอินเวอร์เตอร์มิตซูบิชิ อิเล็คทริค
  • พัดลมทนน้ำมันขนาด 9 cm. ไฟ 24VDC  3 สาย ใช้กับอินเวอร์เตอร์ มิตซูบิชิ อิเล็กทริค หรือรุ่นอื่นเทียบเคียง