พัดลมอินเวอร์เตอร์

/พัดลมอินเวอร์เตอร์
  • Mini_Logo-Name_red_Kopie Output frequency: 0.1-400Hz. • Capacity range: 0.1-3.7kW. • Frequency setting potentiometer provided as standard, The frequency can be adjusted easily by hand. • Built-in RS-485 communications ports(RJ-45) as standard. • Overload capability: 150% – 1 min, 200% – 0.5 sec. • Enery-saving function, PID function • Enable to be applicable for various application. • Synchronous motor control function. • Easy operation and maintenance.
  • CA1941H01 พัดลม 24VDC ขนาด 8 cm. ทนน้ำมัน ใช้กับอินเวอร์เตอร์มิตซูบิชิ อิเล็คทริค
  • พัดลมทนน้ำมันขนาด 9 cm. ไฟ 24VDC  3 สาย ใช้กับอินเวอร์เตอร์ มิตซูบิชิ อิเล็กทริค หรือรุ่นอื่นเทียบเคียง