ลักษณะการเกิด Alarm 10 ของ CNC Mitsubishi

/, Mitsubishi CNC/ลักษณะการเกิด Alarm 10 ของ CNC Mitsubishi

ลักษณะการเกิด Alarm 10 ของ CNC Mitsubishi

 

Alarm 10 เป็นอาการเสียหลักของ MDS-B-SVJ2-01~20 , MDS-B-SPJ2-075~110 

Alarm 10 เป็นอาการเสียหลักของของแอมป์รุ่นทั่วๆไปของ MDS-B-SVJ2,MDS-B-SPJ2 ซึ่งลักษณะการเกิดจะเกิดจากความผิดปกติของวรจรตรวจสอบระดับแรงดันไฟกระแสตรง (300VDC)  หรือส่วนประกอบที่มีผลให้ระดับไฟกระแสตรง (300VDC) เสีย  ซึ่งสามารถอ้างอิงได้จาก Alarm list ในหนังสือคือมือการใช้งาน ที่บอกว่า
// เพิ่มเติม : ไฟกระแสตรง (300VDC) เกิดจากวงจร ภาค Rectifier ที่ 3 phase /1 phase input นั่นเอง

Alarm 10 : A drop of bus voltage was detected in main circuits
More detail : CNC Mitsubishi Main Pageการเสียจะแสดงให้ผู้ใช้งานเห็นที่หน้าจอหลัก จะเกิดการเตือนขึ้นมา และไม่สามารถใช้งานเครื่องต่อไปได้อีก ถ้าไม่มีการแก้ไขปัญหาอาการเสีย หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีอาการเสียออก แต่สำหรับช่างที่มีความชำนาญงานจะสามารถรู้ได้ว่าอาการเสียนั้นเกิดจากอุปกรณ์ส่วนไหนและก็จะสามารถที่จะเจาะจงไปที่ภายในตู้ควบคุมทางด้านหลังเครื่องจักรได้เลย ก็จะใช้เวลาในการหาไม่นานมาก

การซ่อมเบื้องต้น

จุดที่น่าจะเสียและควรจะมีการซ่อมก็มีอยู่ด้วยกันหลายจุด ยกตัวอย่างเช่น วงจรภาคตรวจเช็คระดับแรงดัน ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิด ( R,C-มีขั้ว,C-tip ) และ opto ที่ทำหน้าที่แบ่งกรานด์ของระบบอีก 1 ตัว เพื่อเป็นตัวส่งสัญญานเข้าไปที่วงจรควบคุม แน่นอนเมื่อเจออุปกรณ์ที่เสียแล้วก็จะเปลี่ยนโดยถอดออกและบรัดกรีเข้าใหม่เหมือนการซ่อมแซมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปกติทั่วไป

อีกจุดหนึ่งที่เสียก็คือ  Power Transistor Module  การเสียของมันสามารถเช็คได้โดย มิเตอร์ ได้เลย หรืออาจจะสามารถดูได้ด้วยตาปล่าวเลย เพราะบางทีอาจจะมีการระเบิดเกิดขึ้นที่ตัวของมันเลย สำหรับการเปลี่ยนก็ไม่ยากเลยครับ ก็ถอดเปลี่ยนธรรมดาได้เลย แต่อย่าลืมทา Silicon ใหม่เพื่อช่วยในการระบายความร้อนจากตัว Power Transistor Module ไปสู่ Heat Sick  ด้านล่างได้ดีขึ้น

ต้องการคำปรึกษา สำหรับเรื่องการซ่อมเพิ่มเติม ติดต่อเราได้เลยครับ

By | 2017-12-06T17:37:30+00:00 June 11th, 2017|Electronics, Mitsubishi CNC|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment