อินเวอร์เตอร์และการควบคุมที่ใช้ฟังก์ชั่น PID

/, Motor Drive/อินเวอร์เตอร์และการควบคุมที่ใช้ฟังก์ชั่น PID

อินเวอร์เตอร์และการควบคุมที่ใช้ฟังก์ชั่น PID

PID Controller คืออะไร ทำงานยังไง

PID Controller เป็นหลักการในการจัดการระบบแบบวงปิดทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ระบบกลับเข้าสู่สภาวะที่ผู้ควบคุมต้องการให้ดีที่สุด ซึ่งก็ค่อนข้างเป็นเรื่องยากในการทำความเข้าใจหลักการการทำงานนี้ ถ้าจะให้อธิบายรายละเอียดก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานมาก จึงขอยกตัวอย่างระบบที่เห็นอยู่ในชีวิตประจำวันที่ใช้หลักการของ PID Controller ในการควบคุมและจัดการ ระบบนั้นคือ air conditioner ที่ทำงานโดย inverter ซึ่งอาจจะเห็นส่วนประกอบในระบบดังนี้

By | 2018-07-04T14:28:31+00:00 June 26th, 2018|Inverter, Motor Drive|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment