หลังจากที่ผมพยายามอ่านและความเข้าใจการใช้งาน สเปก และ ความสามารถทั่วไปของสายไฟเยอรมัน LiYCY OPVC-JZ แล้วนั้น ก็จะมีหนึ่งสิ่งที่สามารถเจอได้บ่อยๆในการอธิบายลักษณะการใช้งานของสายใน datasheet ของทุกๆ สาย คือ มาตราฐานต่างๆ ที่จะควบคุมการผลิตสายให้เป็นไปตามลักษณะเดียวกัน ซึ่งจะมีค่อนข้างเยอะเลยที่เดียวสำหรับการผลิตสายหนึ่งๆ แต่ที่จะเห็นบ่อยๆ คือ มาตราฐาน DIN ตามรูปด้านล่าง

แล้ว DIN 47100 คือมาตราฐานของอะไร ?