ทำความรู้จักกับสาย UNITRONIC® LiYCY (Spec and Data)

/, kabeltec, lapp kabel, Power Electronics, tkd kab, tkd kabel/ทำความรู้จักกับสาย UNITRONIC® LiYCY (Spec and Data)

ทำความรู้จักกับสาย UNITRONIC® LiYCY (Spec and Data)

LiYCY ใช้สำหรับการส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ โดยสายภายในมีสีระบุตามมาตราฐาน DIN 47100

โดยมีขนาดตั้งแต่ 0.14 mm. จนไปถึง 1.5 mm. และจำนวนสายภายในที่แตกต่างกันออกไป

By | 2018-06-06T14:35:06+00:00 June 6th, 2018|kabel, kabeltec, lapp kabel, Power Electronics, tkd kab, tkd kabel|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment